چشم انداز تُرنا سیستم :

• تبدیل شدن به یک قطب ارائه دهنده راه کارهای مدرن تکنولوژی محور در ایران تا سال ۱۳۹۵
• تبدیل شدن به قطب ارائه دهنده راه کارهای مدرن تکنولوژی محور در خاورمیانه تا سال ۱۳۹۸

امیدواریم با لطف خداوند متعال در سایه تلاش ، همدلی و کارگروهی همه اعضاء سازمان تُرنا، تحقق چشم اندازهایمان هر چه سریع تر رُخ دهد.