همایش مشترک نمایندگان و عاملین فروش شرکت تُرناسیستم و سپیدز برگزار شد

1397-04-31

همایش مشترک نمایندگان و عاملین فروش شرکت تُرناسیستم و سپیدز برگزار شد

1397-04-31

همایش مشترک نمایندگان و عاملین فروش شرکت تُرناسیستم و سپیدز برگزار شد. در این همایش، از همکاری های شرکت تُرناسیستم با شرکت های پرداخت الکترونیک به صورت رسمی رونمایی شد و مدل های بازاریابی به کار گرفته شده در اختیار مدیران و حاضران قرار داده شد. همچنین کارشناسان به معرفی کمپین های بازاریابی مشترک با توجه به سرمایه گذاری شبکه بانکی پرداخته و از تلاش های مستمر نمایندگان، تقدیر به عمل آمد. این همایش در روز سه شنبه مورخ 28/09/96 از ساعت 14:30 آغاز شده و برگزاری آن تا ساعت 20 به طول انجامید.  سخنرانی آقای زارعی: جناب آقای زارعی مدیر عامل شرکت سپیدز با بیان اهمیت برخورداری از یک سیستم مدیریت استراتژیک در راه اندازی و مدیریت کسب و کار، نگرش راهبردی را به عنوان مهم ترین پارادایم مدیریتی در عصر حاضر معرفی کردند. ایشان همچنین توسعه و بهبود استراتژی های رقابتی موجود را مهمترین عامل در حفظ جایگاه سپیدز به عنوان مجموعه ای پیشرو در ارائه راهکارهای نرم افزاری مدیریت رستوران دانستند.بی شک در محیط رقابتی پیچیده امروز، همراستایی با تغییرات سریع تکنولوژیک به رمز موفقیت در هر کسب و کاری است. سخنرانی جناب آقای مهندس متشرعی: جناب آقای مهندس متشرعی مدیر عامل شرکت تُرنا سیستم، ضمن قدردانی از مخاطبان به منظور حضور صمیمانه در برنامه همایش، اهداف برگزاری همایش را با مخاطبان مرور کرده و از جدیدترین دستاورد ها و مدل های کسب و کار خود بویژه کمپین بازاریابی تُرنا سیستم که با سرمایه گذاری شبکه بانکی کشور ایجاد گردیده ، اطلاعات مفصلی را برای مخاطبان ارائه کردند و اهداف پیش روی خود را به عنوان اهدافی مشترک بین تُرنا سیستم و نمایندگان، مطرح کردند. ایشان در ادامه به همکاری های شرکت تُرناسیستم با مجموعه های پرداخت الکترونیک در زمینه صندوق فروشگاهی و تجهیزات فروشگاهی به تفصیل به حاضران توضیح داد. سخنرانی آقای خامه ور: جناب آقای خامه ور مدیریت فروش نرم افزار فروشگاهی دشت به عنوان سومین سخنران در پشت تریبون قرار گرفتند که ضمن معرفی و تشریح قابلیت های نرم افزار دشت به سیاست های جدید مجموعه همکاران سیستم جهت اصلاح نرم افزار و توسعه بازار این محصول اشاره کردند و از نمایندگان سپیدز و تُرنا سیستم دعوت نمودند تا در فرایند بازاریابی و توسعه بازار نرم افزار فروشگاهی دشت بصورت فعالانه با مجموعه همکاران سیستم همکاری نمایند.  جلسه پرسش و پاسخ: در انتها برای بررسی نقطه نظرات مخاطبان و رفع ابهامات بوجود آمده از مطالب ارائه شده در همایش و همچنین پاسخگویی به سایر سوالات موجود در ذهن مخاطبان، جناب آقایمتشرعی و زارعی در مقام پاسخگویی به سوالات بر روی صحنه حاضر شدند و به تمامی سوالات مخاطبان پاسخ دادند.