EN

اتوماسیون خرده فروشی

راهکار خرده‌فروشی تُرناسیستم، از طریق ایجاد یکپارچگی کامل فرآیند‌های فروشگاهی با فرآیندهای مالی و بازرگانی و انبار، از دوباره‌کاری جلوگیری کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. هم‌چنین امکانات متنوعی را برای مدیریت فرایندهای فروشگاه‌ها، در اختیار مدیران قرار می‌دهد. در ارائه‌ی این راهکار، تلاش شده تا ویژگی‌های خاص صنعت خرده‌فروشی شامل حجم فروش بالا، توزیع‌شدگی جغرافیایی، سیاست‌گذاری‌های متنوع فروش، مدیریت در لحظه و به روز موجودی فروشگاه، تنوع و حجم بالای کالاهای در گردش، تنوع مدل‌های فروش، تنوع مدل‌های تسویه حساب و ارتباط با تامین‌کنندگان متنوع پوشش داده شود.