EN

اتوماسیون فروشگاه های توزینی

صنوفی مانند قنادی , پروتئینی و آجیل و خشکبار برای مکانیزه شدن نیازمند مجموعه ای متشکل از ترازو و صندوق فروشگاهی می باشند. به طور کلی می توان اتوماسیون برای فروشگاه هایی که علاوه بر صندوق فروشگاهی نیاز به ترازو دارند را با دو رویکرد بررسی کرد.

روش آفلاین

در این روش صاحب صنف با استفاده از ترازوی لیبل زن اقدام به توزین و چاپ لیبل برای کالای مورد نظر می کند. در انتها صندوق دار با اسکن کردن بارکد موجود بر روی لیبل چاپ شده توسط ترازو را بدست می آورد و فاکتور را جهت پرداخت صادر می کند. این روش به دلیل متصل نبودن ترازو به صندوق فروشگاهی به روش آفلاین معروف است.

روش آنلاین

در این روش از فروشگاه از ترازوهایی استفاده می کند که قابلیت اتصال به شبکه را دارند , در این مدل با اتصال مستقیم ترازو به صندوق بلافاصله بعد از توزین کالای مد نظر روی ترازو , صندوق فروشگاهی بهای پرداختی آن را محاسبه کرده و به فاکتور اضافه می کند.