img_32188  رول حرارتی IMG 32188 1

آشنایی با کاغذ های حرارتی

کاغذهای حرارتی، کاغذهای رولی با کیفیت عالی و با عرض  ۸۰ و ۵۷ میلیمتر می باشند و بطور خاص جهت تکنولوژیهای چاپ حرارتی تولید می شوند. نوع چاپ برروی این کاغذها، بسیار باکیفیت است . در حقیقت سطح این کاغذها، با یک ترکیب شیمیایی شامل نوعی رنگ و اسید مخصوصی پوشانیده  شده است که در مواجهه با حرارت ساطع شده از هد پرینتر، فعل و انفعالات شیمیایی مخصوصی انجام می دهند و اثری رنگی را بوجود می آورند که معمولا این رنگ سیاه می باشد. ولی گاهی می توانند رنگ آبی یا قرمز نیز ایجاد کنند که این بستگی به ترکیبات اندوده شده برروی کاغذ حرارتی خواهد داشت.
چنانچه این نوع کاغذ ها در معرض نور مستقیم ،گرما، اشعه UV، آب، روغن، نفت، مواد چرب و مواردی از این قبیل قرارگیرد، چاپ روی آنها محو خواهد شد.

img_33455  رول حرارتی IMG 33455 1
دسته بندی کاغذ های حرارتی

۱.کاغذ لفافه دار
۲.استاندارد و اعلاء

۱.کاغذ پوشش دار:  کاغد های حرارتی دارای  حساسیت خاصی می باشند. لفافه(روکش کاغذ)بر روی کاغذ قرارمی گیردتا  از صدمات احتمالی آن جلوگیری نماید. علاوه بر این، روکش باعث محافظت در برابر لمس شدن، مقاومت در برابر کم رنگ شدن در مواجهه با نور آفتاب، تار شدن تصویر در مواجهه با حرارت بالا(گرما)، مقاومت در برابر آب و انواع مواد روغنی، افزایش طول عمر نگهداری طبقه بندی شده تا ۲۵ سال می شود.
۲.استاندارد و اعلاء: قطر کاغذ استاندارد بین ۸۰-۹۰ میکرون می باشد. کاغذ استاندارد دارای لفافه نیست
و می تواند بین ۷ تا ۲۰ سال بسته به شرایط نگهداری، خوانا باقی بماند. این نوع کاغذ ها برای چاپ مدارکی با اهمیت متوسط یا کم مانند صورت حساب رستوران و …. استفاده می شود.
کاغذ اعلاء قطری بین ۹۰-۱۰۰ میکرون را دارا می باشد و با توجه با داشتن لفافه بین ۲۰تا۲۵ سال با نگهداری درست خوانا باقی می ماند.از این نوع کاغذها برای چاپ مدارکی با اهمیت تر مانند رسید های بانکی و…. استفاده  می شود.