درباره تُرناسیستم

یک تیم همدل، یک دست و متعهد!

آشنایی با تُرناسیستم

شرکت تعاونی تُرنا سیستم به شماره ثبت ۴۶۵۷۳۷ در سال ۱۳۹۰ با موضوع فعالیت،شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی تُرنا سیستم با هدف ارائه راه کاری نوین تکنولوژی محور به کسب و کارهای ایرانی در سال 1390 به شماره ثبت 465737 تاسیس گردیده است این شرکت می کوشد با ارائه راه کارهایی جامع، مدرن و تکنولوژی محور شامل مجموعه ای کامل از محصولات و خدمات، سهمی در رشد و شکوفایی کشور بزرگ ایران داشته باشد، ما معتقدیم که ایران شایسته بهترین هاست و براساس این اعتقاد کیفیت را به عنوان یک اصل نه به عنوان یک شعار در محصولات، خدمات و حتی رفتارمان تبلور می بخشیم. شرکت تُرنا سیستم همیشه در تلاش است با بهره گیری از متخصصین خود به عنوان بزرگترین سرمایه گروه و به کارگیری جدیدترین الگوها و استانداردهای جهانی، به عنوان یک مشاور امین در جهت توسعه و افزایش بهره وری در کسب و کار مشتریان خود گام بردارد . نگاه ما در شرکت تُرنا سیستم صرفاً فروش محور نیست، بلکه ما بدنبال ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان خود به عنوان شرکای تجاری مان هستیم.

اهداف شرکت

  • توسعه استفاده از راه کارهای نوین و خلاقانه برپایه اصول علمی،تجریی و براساس تکنولوژی های مدرن ، در کسب و کارهای ایرانی
  • کارآفرینی و ایجاد بستری مناسب و امن جهت کسب روزی حلال و منطقی برای متخصصان ، پرسنل ، اعضاء و سرمایه گذاران شرکت
  • افزایش سطح دانش تخصصی و هم افزایی براساس کارگروهی برای همه پرسنل شرکت
  • ارائه محصولاتی متمایز همراه با خدمات پس از فروش مطلوب که در سطحی فراتر از نیاز مشتری به نحوی که باعث شعف درمشتری گردد.

چشم‌انداز شرکت

  • تبدیل شدن به یک قطب ارائه دهنده راه کارهای مدرن تکنولوژی محور در ایران تا سال ۱۳۹۵
  • تبدیل شدن به قطب ارائه دهنده راه کارهای مدرن تکنولوژی محور در خاورمیانه تا سال ۱۳۹۸

تیم ما

آشنایی با اعضای تُرناسیستم
Mohammad Motesharei - محمد متشرعی

محمد متشرعی

موسس و رئیس هیئت‌مدیره
L. Modiri - ل. مدیری

ل. مدیری

موسس و مدیرعامل

کمیل کاظمی - مدیر فروش

کمیل کاظمی

مدیر فروش
یاسین فلاح - مدیر فنی

یاسین فلاح

مدیر فنی
سلمان داودی - مدیر شبکه نمایندگان

سلمان داودی

مدیر شبکه نمایندگان

خدمات یکپارچه در سراسرکشور

واحد پشتیبانی و دفاتر خدمات پس از فروش شرکت تُرنا سیستم در سراسر کشور موظف اند خدمات مورد نیاز مشتریان را مطابق SLA خدمات(قرارداد سطح خدمات استاندارد شده) شرکت که در هنگام عقد قرارداد فروش در مندرج کارت گارانتی به خریداران تسلیم میگردد، ارائه نمایند.

شبکه نمایندگان

ﺗُﺮﻧﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ بیش از 60 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و 180 عاملیت فروش در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻧﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﺗُﺮﻧﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت پس از فروش ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

تاریخچه تُرناسیستم

داستان تُرناسیستم از سال 1390

گواهینامه‌ها

پروانه بهره برداری و مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهینامه نمایندگی انحصاری نیولند در ایران

گواهی ثبت برند بایامکس

برترین برندهای کشور از مشتریان تُرناسیستم هستند

برخی از مشتریان تُرناسیستم