ارسال رزومه

پیوستن به تیم اجرایی و فنی تُرناسیستم

توضیحات (قبل از ارسال بخوانید)

می دانیم شما برای کسب توانمندی های خود زحمت بسیاری کشیده اید به همین دلیل از شما دعوت می کنیم با پیوستن به تیم تُرنا علاوه بر تکمیل آموزه های خود و کسب تجارب جدید، توانمندی های خود را در محیطی پویا اجرا کنید و از نتایج آن لذت ببرید.

فرم ارسال رزومه

نام *
شماره همراه*
شماره ثابت
نشانی *
فایل رزومه *
توضیحات