صندوق فروشگاهی و ترازو (POS Scale)صندوق فروشگاهی صندوق فروشگاهی صندوق فروشگاهی و ترازو POS Scale photo 2017 11 18 14 49 54

صندوق فروشگاهی و ترازو

دارای مانیتور مشتری
دارای درگاه های COM , LAN , USB
قابلیت اتصال به چاپگر صدور فیش
دارای ظرفیت ۳۰ کیلو گرم و دقت ۲ تا ۱۰ گرم به درخواست مشتری
قابلیت اتصال به کارت خوان

ویژگی ها