بارکدخوان BS802 NEWLAND

بارکد خوان دو بعدی بی سیم NEWLAND