حضور تُرناسیستم در نمایشگاه تجهیزات رستورانی، فست فود، هتل و صنایع وابسته

1398

حضور ترناسیستم در نمایشگاه تخصصی تجهیزات رستورانی، فست فود، هتل و صنایع وابسته در شهر آفتاب تهران . در این نمایشگاه 78 شرکت در فضایی به مساحت بیش از 10000 مترمربع آخرین دستاوردها و تکنولوژی های خود را به نمایش گذاشتند.