صندوق فروشگاهی MINIO II

جمع و جور اما توانمند همراه با چاپگر صدور فیش و صفحه کلید